IC-01-7

 • Mã sản phẩm: IC-01-7
 • Giá: 1,481,000 đ
 • Thông tin sản phẩm:
  • Máy: Quartz
  • Chất liệu: nhựa/kính
  • Lịch tự động đến 2099
  • Kích thước vỏ: 260 x 260 x 40mm
  • Tuổi thọ pin: 12 tháng R6P (Analog) × 1, CR2032 (kỹ thuật số) × 1 
  • Thời gian sử dụng pin: 1 năm
  • Độ chính xác: +/-30 giây mỗi tháng
  • Tổng trọng lượng: 495g
Số lượng
 • Máy: Quartz
 • Chất liệu: nhựa/kính
 • Lịch tự động đến 2099
 • Kích thước vỏ: 260 x 260 x 40mm
 • Tuổi thọ pin: 12 tháng R6P (Analog) × 1, CR2032 (kỹ thuật số) × 1 
 • Thời gian sử dụng pin: 1 năm
 • Độ chính xác: +/-30 giây mỗi tháng
 • Tổng trọng lượng: 495g
...

Đánh giá và nhận xét