MTP-1401D-2A

 • Mã sản phẩm: MTP-1401D-2A
 • Giá: 1,293,000 đ
 • Thông tin sản phẩm:
  Mặt kính khoáng
  Khả năng chống nước
  Vật liệu vỏ / gờ: kim loại
  Dây đeo bằng kim loại
Số lượng
  • Mặt kính khoáng
   Khả năng chống nước
   Vật liệu vỏ / gờ: kim loại
   Dây đeo bằng kim loại
   
 • Tính thời gian thông thường 
  Tương tự: 3 tay (giờ, phút, giây), 
  3 số quay (ngày, ngày, 24 giờ)
 • Độ chính xác: ± 20 giây mỗi tháng
...

Đánh giá và nhận xét